Ofte kan vi komme rigtig langt med en grundig anamnese, men i nogle tilfælde kan analyser af fx blod, urin, spyt eller afføring det være en ekstra hjælp til arbejdet med af afdække og rette op på ubalancer kroppen.

Jeg arbejder primært med laboratorierne gennem Nordic VMS og nogle af de analyser jeg typisk bruger er:

streg1

CSAPx2 (fæcesanalyse)

Med CSAPx2 afføringsanalyse gives der svar på mere end 25 forskellige årsager til symptomer eller problemer fra fordøjelsen, bl.a. undersøger testen for svamp, parasitter og bakterier i tarmen. Oplagt til dig med fordøjelsesproblemer enten som det primære problem eller som et ’supplement’ til andre lidelser.

streg1

GI 360 (fæcesanalyse)

GI 360 er også en afføringsanalyse, men den benytter to forskellige analysemetoder. Ligesom CSAPx2 benyttes mikrobiologi, men denne test benytter også PCR som testmetode. De to metoder supplerer hinanden godt. Denne afføringsanalyse giver desuden en del flere markører for tarmens sundhed end CSAP x 2, bl.a. testes der også for forskellige vira i denne analyse.  

streg1

Organix (urinsyreprofil)

Organix analysen måler på mere end 45 markører, der hver især giver svar på menneskets individuelle biokemi. Organix undersøger organiske syrer i urinen og giver indblik i din evne til at lave energi og afgifte, ligesom den undersøger for svamp og bakterier i tyndtarmen. Den nysgerrige kan lære mere her: https://www.gdx.net/product/organix-comprehensive-profile-metabolic-function-test-urine 

streg1

Fødevareintollerance test

Fødevareintollerance er en forsinket immunreaktion, hvor der dannes IgG-antistoffer mod mad. Reaktionerne kan give forskellige former for kroniske symptomer. Denne test tester for 115 af de mest almindeligt spiste fødevarer.

streg1

Stresshormoner

Fra binyrerne udskilles størstedelen af kroppens stresshormoner. Disse udskilles ikke konstant i løbet af dagen, men følger en cyklus, hvor der udskilles mest om morgenen og om aftenen. Denne test måler hvor dine stresshormoner ligger dagen igennem.

streg1

Stofskiftehormoner (Complete Thyroid Profile)

Få et billede af alle dine stofskiftehormoner: TSH, T3, T4 & TPO.

streg1

DUTCH – Omfattende test af dine hormoner (UHT) 

DUTCH-testen er en urintest og giver dig et samlet billede af dine hormoners funktionalitet. Testen rummer en omfattende analyse af bl.a. kønshormoner, binyrehormoner og søvnhormon. Du får indblik i dit daglige mønstre af kortisol, østrogen, progesteron, testosteron og melatonin, ligesom du får indblik i din evne til at afgifte dine brugte kønshormoner igen. Denne test er oplagt hvis du har hormonelle ubalancer, fertilitetsproblemer, PCOS, endometriose, har søvnproblemer, lav libido, svære overgangsaldersymptomer, depression, træthed, hovedpine, øget hårvækst eller hårtab.

DUTCH-testen kan også fås i en Cyklusudgave, hvor dine kønshormoner måles igennem en hel menstruationscyklus. Oplagt hvis du har uregelmæssigheder eller oplever gener eller ubalancer på bestemte tidspunkter af din cyklus. 

streg1

Kønshormoner (Fertility Profile)

Hormonproduktionen kan ændres betydeligt som følge af ældning, stress, dårlig ernæring, samt andre miljømæssige faktorer. Forstyrrede forhold i de kvindelige kønshormoner østrogen og progesteron kan bidrage til udvikling af knogleskørhed, brystkræft, barnløshed og hjertekar problemer. Men også uren hud og øget hårvækst kan skyldes hormonforstyrrelser.

streg1

Hårmineralanalyse

Hårmineralanalysen er en hjørnesten i fertilitetsprogrammet fra Foresight Preconception. Hårmineralanalysen kan give os et fingerpeg om toksiske belastninger samt mineralubalancer og mangler. Men vi kommer ikke udenom, at hårmineralanalysen er behæftet med visse usikkerhedsfaktorer.

streg1

Neuropeptider (gluten + mælk)

Kan bruges til at vurdere, hvorvidt en gluten eller mælkefri kost bør forsøges ved bl.a. adfærdsforstyrrelser i autismespektret, autisme, Asperger men også ADHD. Jeg bruger ind imellem også denne spiseforstyrrelser som fx BED eller bulimi.

streg1

DNA-Health

En gentest der undersøger en lang række forskellige gener, der er en del af fundamentet for vores sundhed. Genvariationer alene determinerer hverken vores sundhed, BMI eller sygdomsrisiko, men i samspil med vores livsstil har det stor betydning for vores fremtidige sundhed. Vi er alle sammen forskellige og har hver især vores styrker og svagheder, hvilket også gælder vores genetik. Ved at få indsigt i genernes påvirkning på essentielle biologiske processer i kroppen, kan vi målrette vores opmærksomhed og eventuelle behandlingsstrategier mod de processer, som grundet uheldige genetiske variationer, kræver en udefrakommende intervention.

Denne test sætter fokus på: Kolesterol metabolismen, methyleringsevne, afgiftningsprocesser, inflammation, antioxidant status, knoglesundhed, insulinresistens, koffeinsenstivitet, saltsensitivitet,  jernmetabolisme samt om du har øget behov for D-vitamin, C-vitamin, B12-vitamin og A-vitamin. Ligesom den giver dig svar på, om dine gener siger ‘ja’ eller ‘nej’ til gluten eller laktose. 

streg1

DNA-Oestrogen

DNA Oestrogen tester 10 genvariationer, involveret i østrogen biosyntesen, østrogen metabolismen og i fase I og fase II afgiftningsprocesserne. Disse biologiske processer hjælper til at identificere personer, som i højere grad kan være udsat for uhensigtsmæssig omsætning af østrogener og kræftfremkaldende stoffer. (Læs mere om gentests under DNA-Health)

streg1

DNA-Diet

Gener, som er involveret i vores regulering af energiforbrug, appetit og fedtforbrænding spiller alle en vigtig rolle for vores vægtregulering. Faktisk er genetiske faktorer skyld i 40-80% af den menneskelige variation i kropsvægt. Dette bidrager til forklaringen af, hvorfor ikke alle bliver overvægtige, når de udsættes for ens miljømæssige påvirkninger. Vores genetik bestemmer en persons tilbøjelighed til at udvikle overvægt. Endvidere har det betydning for i hvilken grad vi responderer på træning og kost. Ved at kende til vores klients genetik, kan vi optimere de individuelt tilpassede kost- og træningsråd.

Forskning inden for Nutrigenomics vedrører en lang række metaboliske processer, som har betydning for vægt, insulinfølsomhed, snacking, overspisning, følsomhed for mættet fedt og kulhydrater, samt træningsrespons. (Læs mere om gentests under DNA-Health)

streg1

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en vurdering af dit behov for supplerende analyser.