På en lang (og dejlig) dag med klienter, er det rart, når der tikker glade beskeder ind fra tidligere klienter. Her fra en kvinde, der kom til mig pga. uro i kroppen, angstlignende reaktioner, uønsket hårvækst og vekslen mellem kvalme/madlede og pludselig sult /følelse af at falde om:

“1000 tak Nanna. Ved samme lejlighed vil jeg også sige tak for din værdifulde støtte og kompetente vejledning det sidste halve år – for nu at nå et punkt hvor jeg ´hænger meget bedre sammen´. Det er uden tvivl tydeligt at se og mærke.”

Selv tak.